miss en prinsverkiezing

Folklore zou folklore niet zijn zonder de verkiezing van een miss en prins op vrijdagavond.

 

 

Wilt u voor één van deze koppels stemmen, dan leest u best het reglement hieronder.

Kaarten te bekomen bij de kandidaten of de bestuursleden.

 

Het reglement van de verkiezing

  1. Om te kunnen stemmen moet men in het bezit zijn van een geldige toegangskaart.
  2. Er kan slechts één stem per persoon uitgebracht worden.
  3. Kinderen kunnen stemmen mits een geldige toegangskaart.
  4. Leden van het folklorecomité hebben geen stemrecht.
  5. Stemmen is alleen mogelijk op vrijdag 02/09/16 van 20u00 tot 24u00.
  6. Een geldige stem is de juiste aanduiding van één kandidaat in het vakje onder zijn naam. Alle andere stemmen zijn ongeldig en worden nietig verklaard.
  7. Bij het tellen van de stemmen heeft iedere kandidaat recht op het aanduiden van één getuige die de telling bijwoont.
  8. Het tellen gebeurt door de voorzitter, secretaris en penningmeester van het comité in het bijzijn van de aangestelde getuigen.
  9. Na de telling van alle stemmen en de goedkeuring door de verschillende getuigen, zal de voorzitter van het comité het resultaat van de verkiezing Miss en Prins Folklore 2016 bekend maken in de zaal.