Het organiseren van de folklorefeesten is een zeer dure aangelegenheid.
Groepen en artiesten moeten betaald worden (wie komt tegenwoordig nog gratis?), infrastructuur moet gehuurd of aangekocht worden, affiches moeten gedrukt worden, ...

Wij willen deze feesten gratis toegankelijk maken voor iedereen.

De belangeloze en onbezoldigde inzet van het bestuur is dan ook mooi meegenomen.

Sommigen denken dat dit allemaal betaald wordt door het gemeentebestuur. Niets is echter minder waar. We danken echter wel dat gemeentebestuur voor de medewerking en de logistieke steun.

Om dit alles te bekostigen, doen wij een beroep op sponsors (waaronder de plaatselijke handelaars en de erfgoedcel Terf). Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

Bij elke editie verspreiden wij over de ganse gemeente een boekje met het programma. In dit boekje worden al onze sponsors vermeld.

Werd u echter niet gecontacteerd en wilt u alsnog als weldoener een duit in het zakje doen, dan kunt u ons contacteren. Uw spontane steun wordt bijzonder op prijs gesteld.